Menu Đóng

Cấm hút thuốc

– Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?

– Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.

– Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.

– Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *