Menu Đóng

Cảm đề Đoạn trường tân thanh – Vũ Hoàng Chương

Bài thứ nhất

Oan nghiệp khư khư buộc lấy mình

Xót cho tài sắc lại

Gió mưa năm ngón hai dòng lệ

Cát bụi mười phương một chữ trinh

Giữa cuộc bao phen liều nhắm mắt

Trong mơ nửa kiếp đã in hình

Đoạn trường tiếng ấy nghìn thu mới

Trang cảo thơm còn dấu hiển linh.

Bài thứ hai

xế hoa gần đêm tịch lieu

Sử phong tình ngát song tình xiêu

Văn chuyện đời Gia Tĩnh

Nhớ Át Kiều thương nghiệp Thúy Kiều

Hòn đá ba sinh lăn lóc mãi

Tấm lòng thiên cổ nhiều

Mua vui cũng được… Ai người khóc

Hoài cảm riêng mình thử nối điêu

Bài thứ ba

Ý đã cao mà bút đã tinh

Nòi si vạn thuở một dây tình

Cảm thông đến cả trời Nam quốc

Luân lạc riêng gì gái Bắc kinh

Hạt bụi nhớ quên lòng đại khối

Hoa đèn thức ngủ bướm Trang sinh

ấy ai soi tấm gương “tài lụy”

có thấy hồn ai nhập bóng mình?

Bài thứ tư

Ôi Thúy Kiều xưa khóc Đạm Tiên

Hoàng lang giờ lại khóc Tiên Điền

dây thông cảm buộc từ ba kiếp

sổ đoạn trường ghi chẳng một tên

xác mới đây còn thân cũ nhớ

đâu chỉ ghen

bốn trăm năm lẻ tình khôn dứt

lệ trước mồ chưa ráo trước đèn.

Bài thứ năm

Ai rằng u hiển với quan san

Trích địa Tây thiên một nỗi hàn

Song nở mai… ngờ sen động giấc

Thơ rơi lệ… tưởng máu loang đàn

Gối chăn lạnh đấy hoa kiều-sử

Vòng xuyến về chưa nguyệt thế gian

Tình cách đời nghe lòng sực thức

Trầm luân biết có bể vơi oan.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *