Menu Đóng

Cái mày còn nhớ không – Phạm Thái

Cái mày còn nhớ

Mảnh vắt núi đã đưa tao về

Lại hôm mưa nhỏ dầm dề

Cái mày đi cạnh hả hê khát thèm

nhớ lại mà xem

Nhớ ngày bắt vợ rồi đem vào nhà

Cũng may tao chẳng gào la

Bởi vì cũng thích mày mà nên im

Tao mày tính giống trong phim

Mế Pa đã cản cố kìm không cho

Bảo nhau phải tính đủ trò

chơi món hỏa lò mới xong

Tao yêu mày cũng thật lòng

Theo về cho thỏa ước mong…ý giàng

Cho mày hưởng cái ngàn vàng

Tránh sao đàm tiếu bản làng…vẫn ưng.


()

https://www.facebook.com/groups/298124960971084/permalink/551948248922086/

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *