Menu Đóng

Bữa cơm thường trong bản nhỏ – Chế Lan Viên

(Trích)

Từ có Bác chợt sáng

no ngày tám

Cơm thơm ăn với cá kho

Công đức Bác Hồ bản nhớ nghìn năm

Bác thương dân chăm ăn chăm mặc

Em đi chợ đồng bằng bán hạt sa nhân.

thêu áo,may quần,

trảy hội mừa xuân hãy còn

Lớp bình dân cuối thôn em học

Người thêm khô đất mọc thêm hoa

Chim khôn chim múa,chim ca

Bản em có Bác như nhà có

Muối lên rừng tay bưng tay đặt

Bác lên rừng công tác em thương,

Khi xưa không đường

Giờ anh lên núi bản Mường

Ra vườn xanh hái nhành vải đỏ,

Xuống ruộng vàng gặt bó lúa hương

Ngày vui nấu bữa cơm thường

Thết anh cán bộ lên Mường giúp dân.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *