Menu Đóng

Bóng sương – Hoài Khanh

Ngày sương thành phố dâng mùa

Bóng thu chìm tịnh cánh thưa khởi vàng

Tôi hoài trên bước

Yêu em vô lượng mà mang buồn

Tóc huyền đó lạnh như sương

Mắt huyền đó mộng bình thường không em

Mỗi đêm gió nhớ tìm

Bãi sông triều dậy đi niềm chia phôi

Lòng anh chiếc bóng bên trời

Ôi con sông đó dài trôi lặng lờ

cũng chỉ

Một nhỏ mịt mờ bóng sương.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *