Menu Đóng

Bòng bong – Hồ Ly

RỐI BÒNG BONG

YÊU chi sống vẫn phây phây

NGƯỜI đi liệu có trượt dài gối nhung?

YÊU nhiều đặng tỏ ?

CẢ bao khó vun vén hồn!

CÁNH mây cơn gió quần hôn

HOA sầu lá rụng hỏi hồn tỉnh say?

NHÌN cung nguyệt đã gầy gầy

ĐÂU còn ái thuở xây mộng thề!

CŨNG rồi, cất bước lê thê

THẤY đau thấy hận tìm về

CÁI tình canh trường

MÀ ai dứt được bởi vương cõi lòng.

TÔI muốn gỡ rối bòng bong

YÊU trong nín lặng mãi không lệ nhòa

YÊU NGƯỜI YÊU CẢ CÁNH HOA

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY CÁI MÀ TÔI YÊU.

(TP. )

MỚ BÒNG BONG

YÊU từ buổi gặp trên phây

NGƯỜI ơi có hiểu tháng ngày

YÊU rồi ước nguyện trùng phùng

CẢ trong giấc mộng cũng nung bỏng hồn

CÁNH cò lượn dưới

HOA cười yểu điệu để hồn ong say

NHÌN mây núi cũng hao gầy

ĐÂU ngờ mộng tưởng vẫn xây ước thề

CŨNG nào nghĩ cảnh ái thê

THẤY vầng tỏ dọi về sông thương

CÁI ngây thơ trả đoạn trường

MÀ sao tình mãi vấn vương trong lòng

TÔI tìm giữa mớ bòng bong

YÊU từ thuở ấy vẫn không

YÊU NGƯỜI YÊU CẢ CÁNH HOA

NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY CÁI MÀ TÔI YÊU.

Hồ Ly

(Hải ngoại)

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *