Menu Đóng

Bởi vì… – Anh Tú

Giá mà tình không dấu hằn
Thì không tức tưởi không dằn dặt đau
Giá mà khổ sầu chôn sâu
Thì đâu có phải dãi dầu .

Giá mà quên được từ nay
Thì không còn bị đọa đày ngược xuôi
Giá mà Thu lá không rơi
Thế gian phẳng lặng tình đời bình yên.

Nhưng hồng nhan luôn truân chuyên
Bởi vì muôn thuở thuyền quyên nặng tình.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *