Menu Đóng

Bó tay

– Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!
– Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?
– Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *