Menu Đóng

Bình thường

A và B vừa ra khỏi phòng thi.
– A: Mày làm bài thế nào?
– B: Bình thường!
– A: “Bình thường” sao mặt bí xị vậy?
– B: Bởi vì bình thường của tao toàn điểm 1,2 ko à.
– A:!!!Hết biết

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *