Menu Đóng

Bình sành, chậu gang – Nguyễn Tường

Bình Sành với Chậu Gang xung đột

Ai cũng cho mình tốt hơn người

Gần nhau lại khơi

Nói qua, nói lại một hồi tiếng to

“ Chậu Gang mi là đồ ăn hại

Chỉ giành bưng nước đái, cầu tiêu

Thôi thôi tao chẳng nói nhiều

Gần mi từ sáng tới chiều quá hôi

Nếu không dẹp tao thời sẽ dẹp

Chỉ một phang xẹp lép tan thây

Xác mi đem bán ve chai

Kèo nài suốt buổi cũng vài đồng xu ”

“ Mày lạng quạng đụng vô tao thử

Tao tan thây mi vỡ toàn thây

Hạng mi mang biếu ve chai

Bà còn nghĩ lại cũng vài ba hôm ”

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *