Menu Đóng

Biện pháp mạnh

Tí qua rủ Tèo đi học.
– Tí: Tèo, giờ này sao chưa chuẩn bị đi học?
– Tèo: Tao phải đưa em tao ngủ.
– Tí: Vậy hả? Vậy nó ngủ chưa?
– Tèo: Chưa, nó khó ngủ lắm, chưa chịu ngủ
– Tí: Để tao hát ru cho nó ngủ nha?
– Tèo: Khoan! Mày phải dùng biện pháp nhẹ trước cái đã!
– Tí: (đầu bốc khói)

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *