Menu Đóng

Biển biết tình yêu không? – Nguyên Thoại

Đêm nay về thăm

Chỉ còn sóng và tôi

Chỉ còn tôi với trời

Và những điều thầm ước

Làm sao tôi có được

Một phút đầy

Đêm nay về thăm biển

Chỉ còn bay

Tôi vẽ đêm thành ngày

Tôi vẽ ngày thành nụ

Một mầm xanh vừa nhú

Cho đời hơn

Đêm nay về thăm biển

Có một chút buồn buồn

Có một chút van lơn

Trên vừa chớm

Tôi thôi không nghịch ngợm

Giữa cát bồi

Đêm nay về thăm biển

Tôi ngủ một giấc tròn

Bởi chẳng còn gì hơn

Ly đời vơi cạn

Biển nhìn tôi ngao ngán

Sóng vỗ tràn… chông chênh!

Mời thi hữu xem thêm những câu nói hay về tình yêu được nhiều bạn đọc yêu thích.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *