Menu Đóng

Bến – Thuyền – Vạn Xuân

Yêu nhau, về bến đỗ

Sông lạc dòng biết mấy

Thuyền trôi, bao nhiêu

Một câu thề

Bến nhớ

Bến vẫn mong

Sông trôi một dòng vô ngả

Anh cơn sóng ra khơi

Bến mỏi mòn trông thuyền quay

Thuyền xa rồi

Còn nhớ bến hay không?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *