Menu Đóng

Bên bờ sông xanh – Huỳnh Văn Nghệ

Bờ sông xanh hôm nay buộc ngựa

Kiếm gối đầu theo gió thổi hồn cao

Thơ tôi đây cũng muôn màu

Lòng tôi đây,cũng vui sầu như bạn

Tôi cũng biết tơ tưởng

Nào chỉ là võ tướng hay thi nhân

Tôi là người lăn lóc trên đường trần

kông lúc mài gươm múa bút

Đời chiến sỹ máu hoà lệ mực

Còn là chiến đấu không thôi

Suốt một đời gươm chẳng ráo

Thì không lẽ bút phải chờ kiếp khác

Trên lưng ngựa múa gươm vừa ca hát

Lòng ta say chiến trận đã thành thơ

Máu quân thù chảy đỏ yta

Còn vần thơ nào hay hơn nữa

Bạn dừng ngại vì người thơ mê ngủ

Quên ,tìm mộng để

Bạn đừng lo tôi say máu quân thù

Quên ghi chép những vần thơ huyền diệu

có chiến đấu thơ mới thêm vần điệu

Càng hát ca gươm càng sắc bén thêm

Nợ kiếm cung nghiên bút biết sao đền

Nếu không biết vừa làm thơ,giết giặc

gửi lại bạn những vần thơ trên cát

Và giờ đây tôi qua bến,lên đường

15/10/1948

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *