Menu Đóng

Bẫy khỉ – Nguyễn Tường

Thợ săn kia chuyên nghề gài bẫy

Rừng khỉ nhiều ai thấy chẳng ham

Ông ngồi nghĩ kế làm ăn

Trái dừa khoét lỗ to bằng

Móc bỏ ruột, nhét đầy hạt lạc

Lạc rang khô thơm ngát một vùng

Tìm nơi nhiều khỉ tập trung

Thả vài hạt lạc vãi vung quanh gần

Một chú khỉ dừng chân đứng lại

Vốn tò mò, nên phải vào xem

Lạc thơm ăn thử dần quen

Trái dừa đầy lạc, khỉ liền nhào vô

Thọc bốc cho đầy nắm

Rút tay ra khó lắm, tại sao?

Bực mình, vùng vẫy càng đau

Khỉ bèn la hét, bạn mau cứu giùm

Khỉ bản tính đồng loại

Từ xa nghe bu lại một bầy

Thợ săn gài sẵn lưới vây

Bắt luôn bầy khỉ, phen này giàu to

Đọc chuyện khỉ, nhìn vô đời sống

Lắm khi ta khác chi

“Hàng đây, khuyến mãi, xài đi!

Cứ việc cầm lấy, chuyện gì biết ngay ”

Tham, Sân, Si xưa nay chẳng khác

Bã lợi danh vượt thoát mấy ai

Kêu la đêm ngày

Lợi danh chẳng chịu bao giờ.

Thôi cứ việc lưới đến

Giải thoát cho một chuyến sau cùng

nhảy nhót trong lồng

Làm trò thiên hạ, thỏa lòng .

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *