Menu Đóng

Bằng chứng ngoại tình

Bằng chứng ngoại tình

Một người nói:

– Tao nghĩ là vợ tao ngoại tình với thằng sửa máy tính. Sáng nay tao về nhà thấy một cái đĩa CD cài Windows dưới gầm giường. Nó không phải của tao.

Ông thứ hai kể lể:

– Tao nghĩ là vợ tao ngoại tình với thằng sửa máy bơm. Sáng nay tao về nhà thấy một cái cờ lê dưới gầm giường. Nó không phải của tao.

Đến lượt Paddy than vãn:

– Vợ tao chắc là ngoại tình với một con ngựa.

Hai ông bạn trợn tròn mắt nhìn Paddy.

– Thật đấy! Sáng nay tao về nhà và thấy một tay nài ngựa dưới gầm giường.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *