Menu Đóng

Bản thân – Viên Linh

Ngồi trông từng giọt mưa rơi

Âm âm tiếng vọng trăm trời cổ xưa

Trong tôi phút giờ

Rơi muôn tiếng vọng ơ hờ nẻo thân.

Đời ôi thể phách hao dần

Hoang mang tín mộ, linh thần vụt bay

Ta rơi nằng nặng từ đây

Trong không bụi cũng trôi đầy mộng mê.

Ngoài kia dơi lưới chiều về

Vây muôn vũng lệ trời tê máu hồng

Lưới mau đáy nặng

Chân tay mỏi rủ mỏi theo.

Ngồi trông bay vèo

Muông đi thú lại rừng treo mối sầu

Rụng dần thôi rụng về đâu

Chơ vơ miếu cổ ôm đầu tượng thưa.

Ngồi trông tóc trắng từng giờ

Chân nhang bụi mọc ta thờ một ta.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *