Menu Đóng

Bài thơ tình Toán học số 49

Tôi yêu em với ”Cố Định”
Hiến dâng em hai nghiệm số “Âm Dương”
Tìm chu kỳ của “Hàm Số”tuần hoàn,
Để một”Đường Cong” biểu diển
Dùng”Định Lý” thay người câu
Lấy”Lũy Thừa” làm dáng lá thư duyên
Giải”Đạo Hàm” mong tiếp xúc cùng em
Tìm “Tọa Độ” của”Phương Trình
Tôi yêu em buồn”Lưu Động”
Mũi dọc dừa”Thẳng Góc” với môi son
Hàm răng đều như”Bậc Nghiệm Phương Trình”
Đôi mày liễu như”Chiều Cong Định Hướng”
Tôi “Khai Triển”
” rồi ghi chú nơi đây
Tình yêu này là”Phương Trình Bậc Nhất”
“Chứng Minh” rằng tôi hết dạ yêu em

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *