Menu Đóng

Bài thơ tình Toán học số 42

Dáng em đi trên quỹ tích đường tròn
Hòn mắt ngọc em định chiều tọa độ
Nếu có em phương trình còn nghiệm số
rồi nghiệm số sẽ bằng không

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *