Menu Đóng

Bài tập và thực hành 8

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11

1. Mục đích, yêu cầu

Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal.

2. Nội dung

a) Chương trình vẽ các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên.

Trong trường hợp, đường dẫn của chương trình sai (có thể tệp graph.tpu không có trên PDGI hoặc nằm ngoài thư mục DGI) thi sẽ có thông báo trên màn hình ‘ Loi

do xoa! Nhan phim Enter de ket thuc. . . ‘(Hình 79).

Khi đó, ta nhấn phím Enter để quay trở lại chương trình để thay đổi lại đường dẫn. Kết quả chương trình sẽ cho ta các đường gấp khúc “ngẫu nhiên”, mỗi đoạn có một màu ngẫu nhiên, bao gồm các màu xanh, đỏ, tím, vàng,…(Hình 80).

Lưu ý: Nhiều khi tệp graph.tpu nằm trong thư mục BIN của TP của ổ đĩa D hoặc E (0 người sử dụng thiết đặt). Đường dẫn đến tệp graph.tpu có dạng như sau:

D:TPBINGRAP.TPU

b) Khi chạy chương trình GrapDemo, ta thấy trên màn hình xuất hiện một hình chữ nhật nàu vàng. Tiếp đến sau khi gõ phím Enter, trên màn hình lại xuất hiện một hình tròn nàu xanh. Tương tự, sau khi gõ phím Enter, trên màn hình xuất hiện tiếp một hình Elip màu đỏ cắt một cạnh cùa hình vuông.

Khi thay đổi một sổ tham số như màu vẽ, chẳng hạn hình chữ nhật được thay bàng màu xanh trời, tọa độ (20, 20 , xm,ym). Đoạn chương trình sau thể hiện sự thay đổi các tham số về màu, tọa độ của hình chữ nhật, hình tròn và hình elip

xm:= GetmaxX div 2; ym:= GetmaxY div 2;

{ve hinh chu nhat voi net ve mau xanh troi}

Setcolor(blue);

Rectangle(20,20,xm,ym);

readln;

{Ve duong vong tron mau trang, tam(500; 150) ban kinh 100}

Setcolor(red);

Circle(500, 150,100);

readln;

{ve ellip mau tim}

Setcolor(magenta);

Ellipse(200, 250, 15, 360, 70, 120);

Chương trình:

program graphDemo_2;

uses graph;

var

gd, gm: integer; xm, ym, xmaxD4, ymaxD4: word,

Begin

gd:= detect;

Initgraph(gd, gm, ‘C:TPBGI’);

xm:=GetmaxX div 2; ym:= GetmaxY div 2;

{ve hinh chu nhat voi net ve xanh troi}

Setcolor(blue);

Rectangle(20,20,xm,ym);

readln;

{Ve duong vong tron mau do, tam(500; 150) ban kinh 100} Setcolor(red);

Circle(500, 150,100);

readln;

{ve ellip mau tim}

Setcolor(magenta);

Ellipse(200, 250, 15, 360, 70, 120);

readln;

CloseGraph

End.

Khi chạy chương trình vừa đã thay đổi các tham số về tọa độ, màu sắc, trên màn hình xuất hiện một hình chữ nhật da trời. Tiếp đến sau khi gõ phím Inter, trên màn hình xuất hiện một hình tròn màu đỏ. Tương tự, sau khi gõ phím Enter, trên màn hình xuất hiện một hình Elip màu tím cắt một cạnh của hình vuông (Hình 81)

 Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *