Menu Đóng

Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Trả lời

Một máy tính chưa có phần mềm không thể hoạt động được bởi vì phần mềm gồm các chương trình, mà chương trình là một dãy lệnh chỉ cho máy biết điều cần làm tại mỗi thời điểm. Cho nên không có phần mềm trong máy tính thì máy không thể hoạt động được. Chảng hạn, khi không có hệ điều hành (là một phẩn mém) thì máy tính sẽ không hoạt động được.


Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính.

Trả lời

Sơ đồ cấu trúc tổng quát một máy tính


Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Trả lời:

– Chức năng các hộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

– Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.

– Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trử dữ liệu đang được xử lí.

– Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.

– Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.


Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Trả lời:

Mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy biết điều cần làm, thể hiện một thao tác xử lí dữ liệu.

– Chương trình là một dãy tuần tự các lệnh chỉ dẫn cho máy biết điểu cần làm.

– Khi xử lí dữ liệu, máy tính xử lí đồng thời một dãy bit chứ không xử lí từng bit. Dãy bit như vậy được gọi là từ máy và được lưu trữ trong một ô nhớ. Độ đài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ thuộc kiến trúc từng máy.


Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Trả lời:

Thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra chính là môđem. Nó là thiết bị vào khi nó nhận thông tin dữ liệu trên mạng Internet vào trong máy tính, còn nó là thiết bị ra khi nó truyền dữ liệu trong máy tính lên trên mạng Internet.

Màn hình cảm ứng có thể hiển thị một hệ thống danh mục (chức năng của thiết bị ra) ngoài ra còn cho phép nhập dữ liệu khi con người dùng tay trỏ vào danh mục được hiển thị trên màn hình (chức năng ra của thiết bị vào),…

 


Câu 6 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày hiểu biết của em về nguyên lí Phôn Nôi-man.

Trả lời:

Nguyên lí Phôn Nôi-man là nguyên lí chỉ sơ đồ cấu trúc chính và nguyên lí hoạt động của máy tính. Theo nguyên lí Phôn Nôi-man thì mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung.

 

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *