Menu Đóng

Bài hát ru em – Hồ Dzếnh

Ngủ đi, em bé ,

Phòng em gió sáng dặt dìu tiếng hoa.

Thu về, mùa đã nghe xa…

nhân thế phai nhòa .

Riêng em tóc biếc, môi hường

Vui say bên nỗi đoạn trường là anh.

Chiều đồi: cây tạ hồn xanh,

Sương the lảng đảng, hoa cành tả tơi.

Em vui, xuân sắc riêng trời,

Hồn say giấc bướm, miệng cười vẻ hoa.

, chiều thế đương nhòa,

Môi khô khôn níu, tên đà nhạt tên.

Bao nhiêu nguyền cũ đương quên,

Bao nhiều đương rền rĩ than.

Tiếng sầu mất giữa ,

Nàng đi xa lắm và nàng đã vui.

Anh về, lòng góa, tim côi,

Lửa thiêng đem sấy lại đồi lạnh khô.

Gửi em, giấc mộng đầu mùa,

Hoa phai ghi dấu những giờ xót thương;

Anh run, quỳ gối chân giường:

– Em ơi! Cực lạc, thiên đường là em!

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *