Menu Đóng

Bài hành phương Nam – Nguyễn Bính

Hai ta lưu lạc này

Đã mấy mùa qua én nhạn bay

Xuân đến khắp trời hoa nở

Riêng ta với ngươi buồn vậy thay!

Lòng đắng xá chi muôn hớp rượu

Mà không uống cạn mà không say!

Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã

Mà áo khinh cừu chưa ai may!

Ngươi giam chi khí vòng cơm áo

Ta trói thân vào lụy nước mây

Ai biết thương nhau từ buổi trước

trong phút giây

Nợ thế, trả chưa tròn một món

Sòng đời, thua đến trắng hai tay

Quê nhà xa lắc xa lơ đó

Ngoảnh lại tha hồ bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc

Ly tán vì cơn gió bụi này !

Buồn lắm mà không khóc

Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết

Ngày mai ra sao rồi sẽ hay

Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ?

Cốt nhất cười vui trọn tối nay

Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn

Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay.

Hỡi ơi! Nhiếp Chính mà băm mặt

Giữa chợ ai người khóc nhận thây?

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *