Menu Đóng

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo

Trả lời:

Báo cáo là một đối tượng của Access để tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo các mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dữ liệu. Báo cáo là phương thức tốt nhất, có nhiều khả năng linh hoạt để in các dữ liệu trong một CSDL (đặc biệt là khả năng gộp nhóm).

Những ưu điểm của báo cáo:

– Trong các báo cáo có thể so sánh, tổng hợp và tính tổng theonhóm các tập hợp dữ liệu lớn.

– Có thể sử dụng các thành phần định dạng (kiểu chữ, màu sắc), các phân tử đồ họa mở rộng (logo, ảnh, nhãn thư, thẻ dự thi, phiếu báo điểm, giấy mời, các bảng biểu như bảng lương, danhsách cán bộ, danh sách phòng thi, các văn bản tổng kết và báo cáo định kì, quý và năm,…


Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Câu hỏi và câu trả lời tương ứng?

Trả lời:

– Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đíchgì?

Trả lời: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5.

– Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

Trả lời: Bảng HOC_SINH, các trường MaSo, HoDem, Ten, To, Tin.

– Hỏi: Chọn trường nào gộp nhóm?

Trả lời: Chọn trường To (phân nhóm theo đơn vị tổ học sinh).

– Hỏi: Sắp xếp dữ liệu theo trường nào? Sắp xếp tăng hay giảm?

Trả lời: Sắp xếp dữ liệu theo trường Diem, sắp xếp giảm (chọn Descending ).

– Hỏi: Bố trí các trường trong báocáo như thế nào?

Trả lời: Cách bố trí: Stepped . Kiểudáng: Compact .


Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in?

Trả lời:

Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in. Nếu cần, có thể dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa lại.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *