Menu Đóng

Bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời

Câu 1 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.

Lời giải:

Trái Đất của chúng ta hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được nửa phần Trái Đất, trên nửa đó là ban ngày, nửa còn lại sẽ là ban đêm.

Nếu Trái Đất đứng yên thì chỉ một nửa Trái Đất luôn luôn được chiếu sáng, ban ngày sẽ kéo dài mãi mãi. Còn nửa kia là ban đêm vĩnh viễn. Rất may mắn là Trái Đất tự quay quanh trục của mình, nên toàn bộ trục của Trái Đất được chiếu sáng đều đặn, ngày đêm kế tiếp nhau không ngừng.

Ví dụ: Khi Hà Nội là ngày thì ở một địa điểm cách xa Hà Nội đúng nửa vòng Trái Đất như Lahabana (Cuba) sẽ là đêm. Còn khi Lahabana là ngày thì Hà Nội sẽ là đêm. Thời gian để Trái Đất quay trọn một vòng quanh mình nó là một ngày, mỗi ngày có 24 giờ.


Câu 2 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.

Lời giải:

– Hiện tượng nhật thực là là lúc Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng, Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất

– Điều khiển khung nhìn phần mềm:

Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền.

Điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát Hệ Mặt Trời.Câu 3 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực.

Lời giải:

– Hiện tượng nhật thực là lúc Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng thẳng hàng theo thứ tự: Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

– Điều khiển khung nhìn phần mềm:

Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền.

Điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát Hệ Mặt Trời.Câu 4 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sao Kim và sao Hoả, sao nào ở gần Mặt Trời hơn?

Lời giải:

Sao Kim ở gần Mặt Trời hơn sao Hỏa


Câu 5 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Điều khiển khung nhìn để quan sát được toàn bộ quá trình Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và nhìn rõ được Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

Lời giải:

Để điều chỉnh khung nhìn, em sử dụng các nút lệnh trong cửa sổ của phần mềm. Các nút lệnh này sẽ giúp em điểu chỉnh vị trí quan sát, góc nhìn từ vị trí quan sát đến Hệ Mặt Trời và tốc độ chuyển động của các hành tinh.

Nhấn vào nút phóng to và thu nhỏ để quan sát các vị trí.


Câu 6 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Trái Đất nặng bao nhiêu?

– Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời?

– Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh?

– Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là bao nhiêu độ?

– Nhiệt độ trung bình trên sao Hoả là bao nhiêu độ?

Lời giải:

– Trái Đất nặng 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg.

– Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời 939880000,8km.

– Sao Kim có 8 vệ tinh.

– Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là khoảng 20,2 độ C.

– Nhiệt độ trung bình trên sao Hoả là khoảng 2,4 độ C.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *