Menu Đóng

Bài 7: Phần mềm máy tính

Câu 1 trang 52 SGK Tin học 10

Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không?

Trả lời:

Khi thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không có hệ điều hành thì không thể thực hiện được bởi vì nhờ hệ điều hành ta mới có thể giao tiếp được với máy, mới viết được những phần mềm máy tính.


Câu 2 trang 52 SGK Tin học 10

Hãy nêu tên một phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?

Trả lời:

Phần mém soạn thảo văn bản Microsoft Word dùng để soạn thạo văn bản. Nó thuộc loại phần mểm ứng dụng.

 

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *