Menu Đóng

Bài 6: Tin học và xã hội

Câu 1. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy chỉ ra các lợi ích mà tin học và máy tính có thể đem lại

Trả lời:

Các lợi ích mà tin học và máy tính đem lại:

a) Lợi ích của ứng dụng tin học

• Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội;

• Sự phát triển các mạng máy tính, đặc biệt Internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến;

• Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lí;

b) Tác động của tin học đối với xã hội

• Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức, vận hành các hoạt động xã hội;

• Thay đổi cuộc sống;

• Tin học và máy tính ngày nay cũng đang góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội;


Câu 2. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xã hội tin học hóa là gì? Tại sao ta nói xã hội tin học hóa là tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức

Trả lời:

• Xã hội tin học hoá là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia;

• Xã hội tin học hoá làm tiền đề quyết định cho sự phát triẻn nền kinh tế tri thức vì nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội, được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, các mạng máy tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia,… Hơn nữa, trong xã hội tin học hoá, việc ứng dụng tin học giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,…


Câu 3. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy nêu những mặt trái của tin học máy tính

Trả lời:

Mặt trái của tin học máy tính:

– Dùng máy vi tính nhiều giờ ảnh hưởng đến sức khỏe (bệnh về mắt, cơ xương)

– Nghiện game (các game mang tính bạo lực làm suy giảm nhân cách người chơi,..)

– Xem các trang web đồi trụy, phản động, lừa đảo (khiến người dùng có những hành động, suy nghĩ đồi trụy, phản động, lối sống buông thả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội,…)


Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet

Trả lời:

Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì

– Thông tin rất quan trọng.

– Môi trường mạng internet là môi trường truyền bá, phổ biến thông tin một cách thuận tiện nhanh nhất với phạm vi toàn thế giới

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *