Menu Đóng

Bài 6: Định dạng trang tính

Câu 1 trang 52 SGK Tin học lớp 7

Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính.

Lời giải : 

Lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính :

– Thứ nhất là giúp bảng tính của mình đẹp hơn.

– Thứ hai nữa là giúp cho ta phân loại dữ liệu để thiết lập các công thức tính toán dễ hơn. 


Câu 2 trang 52 SGK Tin học 7

Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính

Lời giải : 

Một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính :

– Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

– Thay đổi màu chữ,màu nền, màu viền.

– Tạo đường kẻ ( viền ) cho bảng tính.

– Căn lề trong ô tính.

– Tăng hoặc giảm chữ số thập phân.


Câu 3 trang 52 SGK Tin học 7

Hãy nêu các bước để thực hiện việc:

– Định dạng phông chữ trong ô tính

– Tô màu nền cho các ô tính

– Kẻ đường biên của các ô tính

Lời giải : 

– Các bước định dạng phông chữ trong ô tính:

    +Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

    +Nháy mũi tên ở ô Font

    +Chọn phông chữ thích hợp

– Tô màu nền cho các ô tính

    +Chọn ô (hoặc các ô)cần tô màu nền

    +Nháy vào nút mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền

    + Chọn màu nền

-Kẻ đường biên của các ô tính

    +Chọn các ô cần kẻ đường biên

    +Nháy nút bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên

    +Chọn kiểu kẻ đường biên


Câu 4 trang 52 SGK Tin học 7

Giả sử 8 ô trong cột B của trang tính, từ hàng 3 đến hàng 10 có các số với hai chữ số sau dấu chấm thập phân. em hãy nêu các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên.

Lời giải : 

Các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên là :

Bước 1:Chọn ô cần giảm số chữ số phần thập phân

Bước 2:Nháy nút giảm bớt một chữ số phần thập phân


Câu 5 trang 52 SGK Tin học 7

Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

Lời giải :

A3 sẽ có nền mầu trắng và font chữ màu đen vì ô đã được định dạng sẵn nên khi sao chép vào sẽ theo định dạng này.


Câu 6 trang 52 SGK Tin học 7

Ô A1 có trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trang ô C1 được định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1, em sẽ nhận đc kết quả gì trong o đó?

Lời giải :

Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1 :

Kết quả trong ô C1 là 4 (4,13 làm tròn thành số nguyên là 4).

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *