Menu Đóng

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á ?

Trả lời:
– Thuận lợi : khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, đất đai phì nhiêu, màu mỡ ; mưa nhiều là nguồn cung cấp nước để tưới tiêu cho đồng ruộng, nên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước.
– Khó khăn : thường xuyên xảy ra lũ lụt, hạn hán, thiên tai, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp..


Hãy lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia đến giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

 
Thời gian Các giai đoạn lịch sử lớn
Thế kỉ VI – Thế kỉ IX Người Khơ – me xây dựng vương quốc riêng gọi là Chân Lạp.
Từ thế kỉ IX (năm 820) đến thế kỉ XV Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co.
Thế kỉ XV – 1863 Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái.
Năm 1863 Thực dân Pháp xâm lược Cam-pu-chia.

 


Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào đến giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

Thời gian Các giai đoạn phát triển chính
Thời tiền sử Chủ nhân là người Lào Thơng.
Thế kỉ XIII Một bộ phận người Thái di cư đến đất Lào gọi là người Lào Lùm.
Năm 1353 Tộc trưởng Pha Ngừm tập hợp và thống nhất cá bộ lạc, lập ra nước Lan Xang.
Thế kỉ XV – XVII Giai đoạn thịnh vượng của Lan Xang.
Thế kỉ XVIII Lan Xang suy yếu, bị Xiêm xâm chiếm.
Cuối thế kỉ XIX Thực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa.

Sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:
– Thời kì Ăng-co (từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV) là thời kì phát triển huy hoàng của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Biểu hiện : nông nghiệp phát triển, lãnh thổ mở rộng, văn hoá độc đáo, tiêu biểu nhất là kiến trúc đền tháp (Ăng-co Vát, Ăng-co Thom).


Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang.

Trả lời:

Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Vương quốc Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng như Cam-pu-chia và Đại Việt, nhưng đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ
và nền độc lập của mình.

Giaibaitap.me

Hãy lập niên biểu các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia đến giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

Thời gian Các giai đoạn lịch sử lớn
Thế kỉ VI – Thế kỉ IX Người Khơ – me xây dựng vương quốc riêng gọi là Chân Lạp.
Từ thế kỉ IX (năm 820) đến thế kỉ XV Thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia, còn gọi là thời kì Ăng-co.
Thế kỉ XV – 1863 Cam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái.
Năm 1863 Thực dân Pháp xâm lược Cam-pu-chia.

(trang 21 sgk Lịch Sử 7): – Hãy lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Lào đến giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

Thời gian Các giai đoạn phát triển chính
Thời tiền sử Chủ nhân là người Lào Thơng.
Thế kỉ XIII Một bộ phận người Thái di cư đến đất Lào gọi là người Lào Lùm.
Năm 1353 Tộc trưởng Pha Ngừm tập hợp và thống nhất cá bộ lạc, lập ra nước Lan Xang.
Thế kỉ XV – XVII Giai đoạn thịnh vượng của Lan Xang.
Thế kỉ XVIII Lan Xang suy yếu, bị Xiêm xâm chiếm.
Cuối thế kỉ XIX Thực dân Pháp xâm lược và biến Lào thành thuộc địa.
Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *