Menu Đóng

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Câu 1 trang 40 SGK Tin học 7

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Hãy chọn những phương án đúng.

Lời giải : 

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác b) hoặc c):

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu.

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.


Câu 2 trang 40 SGK Tin học 7

Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột.

Lời giải :

 Các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột:

– Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

– Chèn thêm hoặc xóa hàng, cột, ô

– Sao chép hoặc di chuyển nội dung (dữ liệu và địa chỉ) các ô, hàng, cột và khối


Câu 3 trang 40 SGK Tin học 7

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.

Lời giải : 

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

– Ô E10 có công thức =A1+B3

– Khi sao chép sang G12:

– E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:

  + Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3

  + Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5

Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *