Menu Đóng

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10

Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Trả lời:

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng đẻ diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy thực hiện.


Câu 2 trang 46 SGK Tin học 10

Chương trình dịch là gì?

Trả lời:

Chương trình dịch dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.


Câu 3 trang 46 SGK Tin học 10

Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Trả lời:

Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói chung.

 

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *