Menu Đóng

Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Trả lời:

Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở các bán đảo Ban Cảng và I-ta-li-a (miền nam châu Âu) vào khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN. .


Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Trả lời:

Xã hội chiếm hữu nô lệ :
– Là một trong hai mô hình của xã hội có giai cấp đầu tiên.
– Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ.
Trong đó :
+ Chủ nô là giai cấp thống trị, có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ.
+ Nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *