Menu Đóng

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…


Quan sát hình 3, em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX bị thực dân Pháp bóc lột một cách dã man. Quan sát hình 3 cho thấy hình ảnh người nông dân dùng sức mình thay cho trâu, bò, gia súc cày dưới ruộng

=> Sự đọc ác, bóc lột sức lao động dã man của thực dân Pháp khi chúng đặt ách thống trị ở nước ta.


Bài 1 trang 12 SGK Lịch sử 5

1. Từ cuối thế kỉ XIX, ở Việt Nam đã xuất hiện những ngành kinh tế mới nào ?

Trả lời:

– Xây dựng các hầm mỏ khai thác khoáng sản, nhất là than

– Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, được xây dựng 

– Lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê…; đồng thời hệ thống giao thông vận tải được xây dựng. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đựờng xe lửa.


Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Trả lời:

Sự xuất hiện các ngành kỉnh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam : các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,…

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *