Menu Đóng

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Câu 1. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thư điện tử là gì? Hãy cho biết những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống

Trả lời:

– Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính;

– Những ưu điểm của việc sử dụng thư điện tử so với thư truyền thống là:

 + Chi phí thấp

 + Thời gian chuyển gần như tức thời

 + Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người nhận

 + Có thể gửi kèm tệp,…


Câu 2. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử, mô hình này có điểm gì khác và giống với mô hình thư truyền thống

Trả lời:

– Mô hình hoạt động của thư điện tử là:

 + Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

 + Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử;

 + Máy chử thư điện tử chuyển vận thư điện tử nhờ Internet;

 + Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

– Những điểm giống và khác với mô hình thư truyền thống

 + Giống nhau: Việc gửi và nhận thư đều qua 4 bước;

 + Khác nhau: Mô hình chuyển thư truyền thống được thực hiện bằng các phương tiện khác nhau, còn thư điện tử được thực hiện bằng Internet.

 


Câu 3. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì

Trả lời:

Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử trước hết chúng ta cần phải mở tài khoản thư điện tử với một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí trên Internet như Google,…Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử cấp cho người dùng một hộp thư điện tử (mail box) (đi kèm là tên đăng nhập và mật khẩu) trên máy chủ thư điện tử. Hộp thư điện tử gắn với một địa chỉ thư điện tử có dạng:

<tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

Ví dụ: loigiaihay@gmail.com,…


Câu 4. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Phân biệt khái niệm hộp thư và địa chỉ thư điện tử

Trả lời:

Hộp thư điện tử (mail box) Địa chỉ thư điện tử
Là một dịch vụ thư điện tử trên Internet nhằm cung cấp cho người dùng một phương tiện để gửi, nhận thư điện tử. Là tên địa chỉ trên một máy chủ lưu hộp thư nào đó của Internet để người dùng có thể gửi thư đi và nhận thư đến.

Câu 5. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”

Trả lời:

Trong mỗi địa chỉ thư điện tử: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư > thì địa chỉ tên máy chủ lưu hộp thư   (chẳng hạn của gmail.com, hotmail,…) có thể dùng chung cho nhiều người sử dụng, còn tên đăng nhập của hộp thư là phần dành riêng duy nhất cho mỗi người mỗi khi đăng kí hộp thư cho đến lúc sử dụng nó và chúng không được trùng nhau. Trong quá trình đăng kí địa chỉ thư điện tử, nếu có ai đó đã đăng kí tên đăng nhập rồi thì người đăng kí sau khi phải đăng kí tên đăng nhập khác.


Câu 6. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với hộp thư điện tử

Trả lời:

Các thao tác làm việc với hộp thư điện tử là:

 1. Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

 2. Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử

 3. Máy chủ thư điện tử chuyển vânh thư điện tử nhờ Internet

 4. Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.


Câu 7. Trang 40 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử:

(A) www.vnexpress.net

(B) NgaBT@gmail.com

(C) hungnv@yahoo.com

(D) www.dantri.com.vn

Trả lời:

Chọn B và C

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *