Menu Đóng

Bài 4: Cấu trúc bảng

Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau

Trả lời:

Mỗi hàng thể hiện một cá thể phân biệt trong bài toán quản lí. Bởi vậy trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng giống hệt nhau vì như thế là dư thùa dữ liệu, dẫn tới kết quả không chính xác khi làm việc với CSDL.


Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số

Trả lời:

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau:

– Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.

– Họ và tên: Text.

– Ngày sinh: Date/time.

– Điểm số: Number.


Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2

Trả lời:

Các bước chỉ định khóa chính:

– Chọn khóa chính: trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn trường SBD (số báo danh) vì mỗi số báo danh tương ứng thông tin về một học sinh.

– Thao tác: Mở bảng ở chế độ thiết kế. Nháy ô ở bên trái tên trường SBD, nháy nút khóa chínhhoặc chọn Edit – Primary Key.Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống

Trả lời:

Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đãthiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không được bỏ trống (Not Null) khi nhập dữ liệu. Trong trường hợp người dùng để Access tự đặt thêm trường ID (kiểu AutoNumber) là khóa thì hiển nhiên trường này cũng tự động không được để trống.


Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Trả lời:

Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính chất của trường), chỉ định khóa chính, lưucấu trúc bảng.

Thay đổi cấu trúc bảng: thay đổi thứ tự các trường, thêm, xóa, sửa trường.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *