Menu Đóng

Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Câu hỏi 1 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 18) Lịch sử 8

Quan sát hình 12 và 13, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Hình 12 có sự mất cân đối giữa khâu kéo sợi và dệt vải- cứ 10 người kéo sợi mới đủ sợi cho một thợ dệt.

Hình 13. Máy kéo sợi Gien-ni do Giêm Ha-gri-vơ sáng chế. Máy xe được 16 sợi bông một lúc, năng suất tăng 8 lần.


Câu hỏi 2 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 18) Lịch sử 8

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi?

Hướng dẫn giải:

Phát minh này không chỉ giải quyết được nạn đói sợi trước đây mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi


Câu hỏi 3 (Mục I Bài học 3 -SGK Trang 20 )Lịch sử 8

Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá ?

Hướng dẫn giải:

Vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá vì

Gang thép chế tạo máy móc và đường sắt, than đá sử dụng cho máy hơi nước


Câu hỏi 4 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 20)Lịch sử 8

Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?

Hướng dẫn giải:

Ở Anh cách mạng công nghiệp sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa. Từ một nước nông nghiệp. Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “công xưởng” của thế giới.


Câu hỏi 5 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 21)Lịch sử 8

Sự phát triển của cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức được  thể hiện ở những mặt nào?

Hướng dẫn giải:

– Năm 1830, cách mạng công nghiệp ở Pháp mới bắt đầu, nhưng tốc độ lại diễn ra rất nhanh. Đến năm 1870, nước Pháp đã có 27000 máy hơi nước, giúp công nghiệp Pháp vươn lên đứng thứ hai thế giới (sau Anh).

– Ở Đức, từ những năm 40 của thế kỉ XIX dù đất nước chưa được thống nhất nhưng quá trình cách mạng công nghiệp đã diễn ra. Được thừa hưởng những thành tựu của các nước đi trước, đến những năm 1850 – 1860, các ngành kinh tế của Đức đều sử dụng máy móc. Sau năm 1870, công nghiệp của Đức đã vươn lên đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).


Câu hỏi 6 – (Mục I Bài 3 – SGK Trang 22)Lịch sử 8

Quan sát hai lược đồ trên, em hãy nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

Hướng dẫn giải:

Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản : nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn,nhiều trung tâm khai thác than đá, nhiều đường sắt, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm.


(trang 23 sgk Lịch Sử 8): – Quan sát lược đồ (SGK, trang 23) lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Trả lời:

1804 Ha-i-ti
1809 E-cu-a-do
1810 Ac-hen-ti-na
1811 Pa-ra-goay
1818 Chi-le
1819 Co-lôm-bi-a
1821

+ Mê-hi-cô

+ Goa-tê-ma-la

+ Ex-xan-va-do

+ Hôn-đu-rat

+ Cô-xta-ri-ca

+ Pe-ru

1822 Bra-xin
1825 Bô-li-vi-a
1828 U-ru-goay

 


(trang 26 sgk Lịch Sử 8): – Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì ?

Trả lời:

Thời gian Cuộc cách mạng
7-1830 Cuộc cách mạng tư sản ở Pháp, lan nhanh sang Bỉ, Đức, Ý,…
1848-1849 Cách mạng tư sản tại châu Âu
1859-1870 Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga-ri-ban-di thống nhất từ dưới lên
1864-1871 Sự thống nhất nước Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu – thống nhất từ trên xuống
1858-1860 Tại Nga nổ bạo động
2-1861 Sắc lệnh nông nô ở Nga

Bài 2 (trang 27 sgk Lịch sử 8): Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?).

Lời giải:

Hầu hết các nước châu Á, châu Phi trở thành thuộc địa phụ thuộc của thực dân phương Tây.


Bài 1 trang 27 sgk Lịch sử 8

Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Hướng dẫn giải:

– Đầu thế kỉ XIX, hàng loạt quốc gia tư sản ra đời ở khu vực Mĩ La-tinh.
– Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ờ Pháp rồi cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu,
– 1948 — 1849, cách mạng tư sản ờ nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ờ Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.
– 1859 – 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a ; 1864 – 1871 hoàn thành thống nhất Đức ; 1861 cải cách nông nô ờ Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.
Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.


Câu hỏi 1 – (Mục II Bài 3 – SGK Trang 27) Lịch sử 8

Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Hướng dẫn giải:

Các nước phát triển nhanh, kinh tế phát triển => cần nguyên liệu và thị trường nên đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *