Menu Đóng

Bài 24: Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh : Nhà Hán tỏ ra bất lực trước những cuộc nổi dậy của nhân dân Giao Châu, nhất là những quận ở xa như Tượng Lâm…


Nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa

Trả lời:

Nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa :
– Nhân dân Cham-pa đã tận dụng được thời cơ để giành quyền độc lập.
– Cham-pa mở rộng lãnh thổ bằng những cuộc chiến tranh xâm lược là điều không thể chấp nhận.


Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Trả lời:

Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X :
– Trình độ tương đương với các vùng xung quanh : công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa một năm hai vụ, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá và khai thác lâm thổ sản… đều phát triển.
– Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng…


Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ?

Trả lời:

Về nước Cham-pa :
– Sự thành lập : thời gian – hoàn cảnh – kết quả.
– Sự phát triển : từ phạm vi lãnh thổ nhỏ đến phạm vi lãnh thổ lớn hơn : phía Bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển) phía Nam đến Phan Rang. Đổi tên nước là Cham-pa.


Nêu những thành tựu về văn hoá và kinh tế của Cham-pa.

Trả lời:

Những thành tựu về văn hoá và kinh tế của Cham-pa :
– Văn hoá : chữ viết, phong tục, tập quán, đặc biệt là những thành tựu về kiến trúc (tháp Chăm, thánh địa Mĩ Sơn).
– Kinh tế : đạt trình độ ngang với các nước xung quanh : công cụ bằng sắt, trồng lúa một năm hai vụ, sử dụng sức kéo trâu bò, khai thác lâm thổ sản, đánh cá, buôn bán…


Quan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm ?

Trả lời:

Qua hình 53, nhận xét về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm :
– Hình dáng độc đáo, nghệ thuật tinh xảo…

– Đậm đà bản sắc, thể hiện tính cách, tâm hồn người Chăm.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *