Menu Đóng

Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 21 – Trang 105 – SGK Lịch sử 8

Quan sát bức tranh hình 75 – Sgk trang 105, em hãy giải thích vì sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước ?

Học sinh tự trả lời.


Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 105 – SGK Lịch sử 8

Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai.

Hướng dẫn.

Diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai:

Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm hầu hết các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). Ngày 22 – 6 – 1941, phát xít Đức tấn công và dần dần tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
Thái Bình Dương, trong lúc Đức đang thắng thế ở châu Âu, ngày 7-12-1941. Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng (đảo Ha-oai). Quân đội Nhật chiếm toàn bộ vùng Đông Nam Á và một số đảo ở Thái Bình Dương, Ở Bắc Phi, tháng 9 – 1940, quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giới. Chiến sự diễn ra trên khắp các mặt trận : mặt trận Tây Âu, mặt trận Xô – Đức. mặt trận châu Á – Thái Bình Dương và mặt trận Bắc Phi.
Tháng 1 – 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm
đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.


Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8

Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?

Học sinh tự trả lời.


Câu hỏi 1 – Mục III – Tiết học 21 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8

Qua các hình 77,78,79 sgk trang 107 -108, em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

Hướng dẫn.

Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người.


Bài 1 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8

Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ?

Hướng dẫn.

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì :
Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc : các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, bị mất hết thuộc địa sau chiến tranh, tìm cách gây chiến để chia lại thị trường thế giới. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
– Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các đế quốc.
– Chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ tạo điều kiện cho phát xít Đức gây chiến tranh. Đây là nguyên nhân trực tiếp của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1934- 1945).


Bài 2 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8

Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

Hướng dẫn.

Về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) ; có thể lập bảng với hai cột dọc : một cột ghi thời gian, một cột ghi sự kiện chính. 

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *