Menu Đóng

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin

Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?

Lời giải:

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có những dạng thông tin khác như:

–       Thông tin truyền miệng

–       Thông tin thẩm mỹ

–       Thông tin khoa học

–       Thông tin dấu tích

–       Thông tin hành động

–       …


Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau .

Lời giải:

Ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau:

– Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản.

– Để tính toán, chúng ta biểu dễn thông tin dưới dạng các con số và kí hiệu toán học.

– Để mô tả một hiện tượng vật lí, các nhà khoa học có thể sử dụng các phương trình toán học.

– Các nốt nhạc cùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể….


Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit ?

Trả lời :

Để máy tính có thể xử lý , thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bit chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *