Menu Đóng

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

Trả lời:

Cho phép:

– Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu.

– Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.


Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Các thao tác trên CSDL có thể phân nhóm:

– Thao tác với cấu trúc dữ liệu: khai báo tạo lập dữ liệu mới,…

– Cập nhật dữ liệu, các thao tác này chỉ tác động lên nội dung dữ liệu.

– Khai thác thông tin: tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu và kết xuất báo cáo.


Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Hãy nêu ví dụ minh họa

Trả lời:

Học sinh cần phải nêu được hai điểm quan trọng nhất nhằm nói rõ cáchệ QT CSDL cần phải có khả năng kiểm soát và điều khiển truy cập.

– Đảm bảo an ninh hệ thống, ngăn chặn các truy cập và xử lí không được phép. Ví dụ: hệ thống quản lí kết quả học tập.

– Đảm bảo tính nhất quán khi có thao tác cập nhật.


Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi làm việc với các hệ CSDL em muốn giữ vai trò gì?(người quản trị CSDL, người lập trình ứng dụng hay người dùng)? Vì sao

Trả lời:

Học sinh phải giải thích được cho sự lựa chọn của mình.

Ví dụ: Bạn muốn giữ vai trò người dùng bởi khi đó bạn được sử dụng một sản phẩm công nghệ một cách hoàn thiện các tính năng.


Câu 5. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Chức năng quan trọng nhất của hệ QT CSDL là cung cấp các dịch vụ cần thiết để khai thác thông tin từ CSDL vì CSDL được xây dựng để “đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiềungười dùng với nhiều mục đích khác nhau”.


Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL?

Trả lời:

Thông tin chuyển động hai chiều: xuất phát người dùng đến CSDL rồi trở lại người dùng. Tuy vậy, khi xuất phát thông tin là các yêu cầu truy vấn, còn khi trở lại người dùng thi thông tin là kết quả truy vấn.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *