Menu Đóng

Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

Trả lời:

Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược ?

Trả lời:

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược vì : là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam… 


Trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Trả lời:

Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán :
– Về phía quân xâm lược Hán : thời gian – tướng chỉ huy – lực lượng – tấn công Hợp Phố – chia hai đạo thuỷ bộ tấn công vào đất Giao Chỉ – hợp quân ở vùng Lãng Bạc…
– Về phía quân ta : chiến đấu anh dũng ở Hợp Phố – Hai Bà Trưng kéo quân về Lãng Bạc, cuộc chiến ác liệt – quân ta lùi về cổ Loa. Mê Linh – quân ta lùi về Cấm Khê – tháng 3- 43 Hai Bà hi sinh anh dũng – cuộc kháng chiến tiếp tục đến tháng 11 -43 thì chấm dứt…


Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Trả lời:

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ờ khắp nơi:
– Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc…
– Thể hiện lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của Hai Bà Trưng.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *