Menu Đóng

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Lời giải:

Sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản, đó là:

+ Lề đoạn văn bản là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.

+ Lề trang văn bản là biên ngoài của vùng chứa văn bản trên trang in.


Câu 2 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang vãn bản đơn giản.

Lời giải:

Để trình bày trang văn bản, chọn lệnh: File/ Page Setup/ Margins.

– Chọn hướng trang:

+ Portrait: Trang đứng

+ Landscape: Trang ngang

+ Left: Lề trái

+ Right: Lề phải

+ Top: Lề trên

+ Bottom: Lề dưới

Nháy OK để chấp nhận.


Câu 3 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện các thao tác nào?

Lời giải:

Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang thì ta vẫn có thể đặt lại văn bản đó theo hướng đứng. Khi đó ta cần thực hiện các thao tác sau đây:

– Vào File -> chọn Page setup -> xuất hiện hộp thoại Page Setup

– Chọn thẻ Margins -> chọn Portrait

– Nhấn OK để chấp nhận.


Câu 4 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản được không?

Lời giải:

Một văn bản có 10 trang, ta có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản đó bằng cách: 

– Chọn File -> Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +P

– Xuất hiện hộp thoại Print, trong mục Page gõ “1,2”

– Nhấn OK.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *