Menu Đóng

Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Trả lời:

Lập bảng thống kê các sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu diễn ra từ năm 1919 đến năm 1945 theo mẫu sau :

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Nước Nga – Liên Xô

 

 

 

 

Các nước tư bản (1918 – 1939)

 

 

 

 

Các nước châu Á

 

 

 

 

Chiến tranh thế giới thứ hai

 

 

 

 


Nêu một ví dụ về mối liên hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam trong thời kì 1917- 1945.

Trả lời:

–   Ví dụ 1. Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô đã động viên, khích lệ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Nó củng cố lòng tin cho nhân dân ta vào cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi nếu có sự lãnh đạo của một chính Đảng Cộng sản với một đường cách mạng đúng đắn.

–   Ví dụ 2. Sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình Việt Nam. Nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh; Pháp tăng cường việc bắt lính đi làm bia đỡ đạn; nền kinh tế phát triển theo hướng phục vụ cho nhu cầu chiến tranh…

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *