Menu Đóng

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Câu 1 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?

Lời giải:

Khi thực hiện lệnh định dạng một đoạn văn bản, chúng ta không cần chọn cả đoạn văn bản này mà chỉ cần đật con trỏ soạn thảo trong đoạn văn bản. Đây là thao tác đơn giản nhất.


Câu 3 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số tham số định dạng đoạn văn.

Một số tham số định dạng đoạn văn bản đó là: Kiểu căn lề, vị trí căn lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang, khoảng cách lề của dòng đầu tiên, khoảng cách đến đoạn văn bản trên hoặc dưới, khoảng cách các dòng trong đoạn văn bản.


Câu 4 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Muốn thụt lề dòng đẩu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?

Lời giải:

– Đầu tiên bôi đoạn văn bản cần thụt lề cho dòng đầu tiên.

– Sau đó  bấm vào phần “Page Layout” rồi bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải của phần “Paragraph”

– Sau đó chuyển sang thẻ ” Indents and Spacing”

– Ở mục “Special” các chọn là “First line” và nhập khoảng cách thụt dòng ở mục “By” rồi nhấn “OK” là xong.

– Để trở lại thao tác ban đầu  nhấn tổ hợp “Ctrl +Z”

=> Chỉ với thao tác rất đơn giản mà đã có thể chỉnh thụt dòng đầu tiên của đoạn trong word.


Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số:

* Khoảng cách đến đoạn văn trên.

* Khoảng cách đến đoạn văn dưới.


Câu 6 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?

Lời giải:

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *