Menu Đóng

Bài 16: Ôn tập chương 1 và 2

1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta ? Thời gian ? Địa điểm ?

Trả lời: 

Địa điểm

Thời gian

Hiện vật

Hang Thẩm Hai – Thẩm Khuyên (Lạng Sơn)

Hàng chục vạn năm

 

Chiếc răng của Người Tối cổ

Núi Đọ (Thanh Hóa)

Xuân Lộc (Đồng Nai)

40 – 30 vạn năm

Công cụ bằng đá của những người nguyên thủy được ghè đẽo thô sơ

Phùng Nguyên, Cồn Châu Tiên, Bến Đò

4000 – 3500 năm

Nhiều công cụ đồng thau

 


2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?

 Trả lời:

Giai đoạn

Địa điểm

Thời gian

Công cụ sản xuất

Người Tối cổ

Sơn Vi

Hàng chục vạn năm

Đồ đá cũ, công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

Người tinh khôn , giai đoạn đầu.

Hoà Bình, Bắc Sơn

40 – 30 vạn năm

Đồ đá giữa và đồ đá mới, công cụ đá được mài tinh xảo

Người tinh khôn  giai đoạn  phát  triển.

Phùng Nguyên

4000 – 3500 năm

Thời đại kim khí, công cụ sản xuất bằng đồng thau, sắt.

 


3. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

Trả lời:

– Vùng cư trú: mở rộng (rời khỏi hang động đến định cư ở vùng chân núi, thung lũng ven khe suối, vùng đồng bằng ven các con sông lớn, …)

– Cơ sở kinh tế: phát triển, công cụ được cải tiến, sự phân công lao động

– Quan hệ xã hội : hình thành bộ lạc, chiềng chạ, sự phân hóa giàu nghèo.

– Nhu cầu thủy lợi,bảo vệ mùa màng, chống ngoại xâm.


4. Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc.

Trả lời:

– Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn lang – Âu Lạc là Trống đồng .

– Công trình tiêu biểu cho  văn minh Văn lang – Âu Lạc là thành Cổ Loa .

– Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc .

– Truyền thuyết Sơn Tinh –Thủy Tinh nói lên việc chống lũ lụt , bảo vệ mùa màng của dân tộc .

– Truyện thánh Gióng nói lên truyền  thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *