Menu Đóng

Bài 16: Định dạng văn bản

Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Lời giải:

Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và đối tượng khác trên trang. Định dạng văn bán nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

Hai loại định dạng cơ bản là định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản.


Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ ……………..

Lời giải:

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng

Nút   dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân


Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì?

Lời giải:

Đưa con trỏ chuột về đoạn văn bản đó sau đó nhìn trên thanh cộng cụ hiển thì font tên là gì 

Như hình trên đang hiển thị font Verdana


Câu 5 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Nêu các cánh định dạng kí tự mà em biết ?

Lời giải:

– Định dạng phông chữ.

– Định dạng cỡ chữ.

– Định dạng kiểu chữ.

– Định dạng màu chữ.


Câu 6 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không ? Em có nên dùng nhiều phông chữ khác nhau trong một đoạn văn bản không? Theo em thì tại sao?

Lời giải: 

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau

Không nên dùng nhiều phông chữ trong một đoạn văn bản vì như vậy sẽ gây loạn và khó nhìn gây khó chịu cho người xem

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *