Menu Đóng

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Lời giải:

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,… trên lớp và ở nhà.


Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.

Lời giải:

Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền.


Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Lời giải:

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là :

–   Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo ngầm định là Document1.doc;

–   Thanh bảng chọn;

–   Thanh công cụ chuẩn;

–   Thanh công cụ định dạng;

–   Thước: thước ngang và thước dọc;

–   Vùng soạn thảo: vùng để nhập văn bản;

–   Thanh cuộn: cuộn ngang và cuộn dọc;

–   Thanh công cụ vẽ;

–   Thanh trạng thái.


Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Điền từ đúng vào các chỗ trống (…) trong các câu sau đây:

*…….gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là…..

*…..Thanh công cụ gồm các

*…..Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới

Lời giải:

* Bảng chọn gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là thanh bảng chọn.

* Thanh công cụ gồm các nút lệnh.

* Nút lệnh giúp truy cập nhanh tới một lệnh tương ứng thay vì thực hiện lệnh này trong bảng chọn.


Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là C . Open


Để lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là A . Save


Để mở văn bản mới em sử dụng nút lệnh

A. Save  

B. New  

C. Open  

D. Copy 

Đáp án đúng là B. NewCâu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Lời giải:

Khi em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có thể không có trong văn bản nếu trước đó bởi vì em không thực hiện thao tác lưu văn bản nên văn bản chưa được lưu trữ.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *