Menu Đóng

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Câu 1. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu các giải pháp báo mật chủ yếu

Trả lời:

– Ngăn chặn các truy cập không được phép;

– Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng;

– Đảm bảo thông tin không


Câu 2. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệu

Trả lời

Đặt mật khẩu, mã hóa thống tin


Câu 3. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Biên bản hệ thống dùng để làm gì?

Trả lời:

Tuân thủ nghiêm chỉnh các quiđịnh bảo mật của hệ thống như:

– Không tìm cách lấy cắp mật khẩu của người khác.

– Không làm lây lan virus,…

– Định kì thay đổi mật khẩu.


Câu 4. Trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệ

Trả lời:

Nếu ta không làm thay đổi tham số bảo vệ (như mật khẩu truy cập, khóa mã thông tin…) thì sớm hay muộn các thông tin đó trở thành phổ cập và không còn tác dụng bảo vệ. Ví dụ, một nhân viên phục vụ hệ thống chuyển sang nơi công tác và không có quyền được sử dụng CSDL, tài khoản của người đó phải bị hủy và có thể phải thay đổi mật khẩu của cả nhóm tương ứng.

– Các chương trình tin tặc cũng có thể dò tìm cách tránh hệ thống bảo vệ. Việc thay đổi thường xuyên tham số bảo vệ sẽ làm cho việc dò tìm trở nên khó khăn hơn nhiều.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *