Menu Đóng

Bài 12: Thông tin đa phương tiện

Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện.

Trả lời:

– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

– Một số ví dụ về đa phương tiện:

 + Khi giảng bài, thầy cô giáo vừa nói vừa dùng phấn (bút) viết hoặc vẽ hình lên bảng;

 + Trong sách giáo khoa gồm có nội dung chữ, tranh, bản đồ, âm thanh, ảnh động, đoạn phim (video clip),…


Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện

Trả lời:

Một số ưu điểm chính của đa phương tiện ở khía cạnh sử dụng:

– Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn;

– Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn;

– Thích hợp với việc sử dụng máy tính;

– Rất phù hợp cho việc giái trí dạy học.


Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

– Văn bản

– Hình ảnh

– Ảnh động

– Âm thanh

– Phim (đoạn phim)

– Các tương tác.


Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản

Trả lời:

– Các phần mềm đồ họa Microsoft Paint, Corel Draw,…;

– Các phần mềm FontCreator, Fontographer, MetaFont,…

– Các phần mềm Easy MP3 Recorder, Audio Sound Recorder,…

– Các phần mềm Windows Media Player, Winamp, Audition,…

– Các phần mềm Photoshop, Windows Movie Maker,…

– Máy ảnh kỹ thuật số, máy quét ảnh,…


Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Trả lời:

Một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội:

– Trong nhà trường;

– Trong khoa học;

– Trong y học;

– Trong thương mại;

– Trong quản lí xã hội;

– Trong nghệ thuật;


Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa. Những thông tin em thu nhận được có phải đa phương tiện không?

Trả lời:

Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *