Menu Đóng

Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Nội dung

Thời nguyên thuỷ

Thời cổ đại

Thòi trung đại

Phương Đông

Phương Tây

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian

4 triệu năm cách ngày nay

3.500 năm TCN

Thế kỉ VIII – VII TCN

Từ thể kỉ III TCN đến thế kỉ XIX

Từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI

Kinh

tế

Công

cụ

Đá

Đồng và sắt

Đồng và sắt

Sắt

Sắt

Phương

thức

Hái lượm, săn bắt —» săn bắn, hái lượm -> trồng trọt, chăn nuôi

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Nông nghiệp, thủ

công nghiệp,

thương 

nghiệp

Nông

nghiệp,

thủ công

nghiệp,

thương

nghiệp

Xã-hội

Công xã nguyên thuỷ:

– Công bằng, bình đẳng

– Không có giai cấp

Xã hội có giai cấp :

– Quý tộc

– Nông dân công xã

Chế độ chiếm hữu nô lệ :

– Chủ nô -Nô lệ

Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân

Hai giai cấp chính : lãnh chúa và nông nô

Chính trị

Không có nhà nước

– Bầy người nguyên thuỷ

– Thị tộc, bộ lạc dân chủ nguyên thuỷ

Nhà nước

chuyên

chế

Nhà nước dân chủ cổ đại

Nhà nước phong kiến tập quyền

Nhà nước phong kiến phân quyền -phong kiến tập quyển


Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

Trả lời:

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *